Østofte-Nørreballe Vandværk

Generelt om vandets kvalitet


Lugt: Ingen
Udseende: Klar
Smag: Normal
Hårdhed: 17,4 grader dH = hårdt


Vandets indhold:

Jern 0,016 g/l max 0,10
Mangan <0,005 mg/l max 0,02
Coliforme bakt. <1/100 ml max 20
E.coli <1/100 max 0
Kimtal v/ 22° C. <1/100ml max 50
Kimtal v/ 37° C. <1/100ml max 5
Nitrat 3,2 mg/l max 50
Fluorid 0,51 mg/l max 1,5
Clorid 52 mg/l max 250
Arsen 3,3 my/l max 5 mg/l

Ingen parametre overskrider tilladte værdier.
< betyder mindre end.
Yderligere oplysninger kan fås hos formanden.


Dit vandværk

 

Andelsselskabet

Østofte Nørreballe Vandværk

 
Østofte Gade 29
4951 Nørreballe
Telefon: 41614957
Mail: info@ostoftenorreballe-vand.dk