Østofte-Nørreballe Vandværk

Måleraflæsning

Den årlige vandmåleraflæsning bliver fremover foretaget af vandværket.
Det foregår automatisk, således at den enkelte andelshaver intet behøver at foretage sig.
De nye vandmålere har en radiosender påmonteret, der kan aflæses på 50 meters afstand, uanset hvor måleren er monteret.


Dit vandværk

 

Andelsselskabet

Østofte Nørreballe Vandværk

 
Østofte Gade 29
4951 Nørreballe
Telefon: 41614957
Mail: info@ostoftenorreballe-vand.dk