Østofte-Nørreballe Vandværk

Nyheder


07-07-2020

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage. OBS: Fra kl. 20 er det Østofte Møllelaug, der har deres generalforsamling. Med venlig hilsen formand Ebbe Hansen.


17-03-2020

Aflysning af generalforsamling

Generalforsamlingen den 17. marts 2020 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus er udskudt indtil videre p.g.a. faren for smitte af Corona virus. Når det hele bliver normalt igen, vil vi komme tilbage med en ny dato. Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


12-02-2020

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage. OBS: Fra kl. 20 er det Østofte Møllelaug, der har deres generalforsamling. Med venlig hilsen formand Ebbe Hansen


13-12-2019

Måleraflæsning

Den årlige vandmåleraflæsning vil blive foretaget tirsdag d. 17. december 2019. Den foregår elektronisk og vil ikke genere forbrugerne. Hvis der bliver vist en alarm ud for enkelte forbrugere. kommer der en henvendelse fra mig. I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Ebbe Hansen.


01-02-2019

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Formand Ebbe Hansen


17-12-2018

Måleraflæsning

Den årlige vandmåleraflæsning vil blive foretaget onsdag den 19. december 2018. Den foregår elektronisk og vil ikke genere forbrugerne. Hvis der bliver vist alarmer ud for enkelte forbrugere, kommer der en henvendelse fra mig. I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


29-09-2018

Vandanalyser

Der blev d. 04.09.2018 taget 4 stk vandanalyser, som alle var meget fine. For en sikkerheds skyld tog vi en analyse på vandværket d. 24.09.2018, men den var også meget fin. Nu vil vi efterse membranen, der ligger over rentvandstanken på 250 m3, og evt. lægge en ny.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


03-09-2018

Resultater af nye prøver

Der blev taget nye prøver i Møllevænget 29, Østofte Møllevej 265 og Østofte Skole. De var så gode, at kogeanbefaling bortfalder for Møllevænget, Østofte Møllevej 255, 263, 265 og Østofte Skole. I dag vil der blive taget nye prøver, så vi forhåbentlig kan kredse os ind på så lille område som muligt. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


03-09-2018

Kogeanbefaling ophæves

På baggrund af nye analyseresultater har Lolland Kommune i samråd med Styrelsen for patientsikkerhed besluttet at ophæve kogeanbefalingen på vores ledningsnet. Kilden til forureningen er ikke fundet, men der er ingen sundhedsfare forbundet med at drikke vandet. Der er ikke fundet E-coli i de nye analyser, men vi går videre med at opspore, hvor det kan have stammet fra. Så må vi se, hvad de nye analyser udtaget fra Koldingevej, Kristianssædevej og Østofte Gade viser. Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


31-08-2018

Vandforurening

Kogeanbefalingen gælder nu kun et delområde: Østofte Møllevej 255 - 277, Møllevænget, Koldingevej, Egemosevej, Kristianssædevej 16-70 og 27-59, Langet Gade 4-6-7-14, Nørremosevej 3-27, Østoftegade 39-61 og 54-74, Skolestræde. Der vil komme en skrivelse i postkassen for dem, det gælder. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


29-08-2018

Kogeanbefaling af vandet

Der er fundet 1 E-coli bakterie i en vandanalyse. Det betyder, at vandet skal behandles på følgende måde:
Skal spilkoge i 1 minut, inden det benyttes til drikkebrug og madlavning
Kan benyttes til bruse og karbadning, men der må ikke drikkes af det.
Til tandbørstning skal der bruges kogt vand. Til rensning af åbne sår skal der bruges kogt vand. Det anbefales at vaske op i kogt vand.
Med venlig hilsen Ebbe Hansen Tlf.: 41614957


09-08-2018

Udskiftning af vandmålere

Den 13. august begynder vandværket at udskifte alle sine vandmålere. Det vil fortsætte resten af august og september. Hvis der ikke er nogen hjemme ved de indendørs målere, vil vi lægge en seddel, og forbrugeren kan så ringe tilbage vedr. tidspunktet, hvor vi skal komme. Der kan forekomme kortvarige afbrydelser af vandet .
P.b.v. Ebbe Hansen


07-02-2018

Generalforsamling

Vandværket afholder generalforsamling i Østofte Forsamlingshus tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19. Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være formand Ebbe Hansen i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage.
P. b. v.
Ebbe Hansen
Formand


Dit vandværk

 

Andelsselskabet

Østofte Nørreballe Vandværk

 
Østofte Gade 29
4951 Nørreballe
Telefon: 41614957
Mail: info@ostoftenorreballe-vand.dk

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies