Østofte-Nørreballe Vandværk

Nyheder


24-04-2024

Tryktab på vandet

Til forbrugerne - Vi skal hele dagen fylde tankvogne med vand fra vandværket, som skal bruges til at trykprøve gasledningen. Der vil være et tryktab, når der tankes, men chaufføren passer på ikke at skrue helt op. Undskyld forstyrrelsen. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


19-03-2024

Vandafbrydelse

Til forbrugerne på Lærkevej - Skibevej og noget af Vestre Landevej. Der er et vandbrud på Lærkevej, så der vil blive lukket for vandet ca. 11.50 - 12,00 til 13.30 - 14.00. Smeden vil lave så hurtigt som muligt, og I må selv prøve, om der er vand. Beklager ulejligheden.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


22-02-2024

Generalforsamling

Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 19 afholdes der generalforsamling i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være sendt til formanden senest 14 dage før. Der serveres øl/vand - kaffe og kage. Fra kl. ca. 20 vil Østofte Møllelaug afholde deres generalforsamling. Med venlig hilsen formand Ebbe Hansen


25-01-2024

Tryktab på vandet

I dag torsdag d. 25. januar skal vi fylde nogle tankvogne. Når vi starter påfyldningen, vil der ske et tryktab, så nogle forbrugere vil opleve, at der ikke er noget vand, men det kommer hurtigt igen, dog med et mindre tryk. Det tager ca. 20 minutter at fylde en tankvogn. Det skal vi gøre i alt 7 gange.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


09-11-2023

Vandafbrydelse

Der vil blive lukket for vandet på Skibevej, Lærkevej og dele af Vestre Landevej i dag kl. 09.30 til ca. kl. 11.00, da Skibevej 34 skal tages fra på hovedledningen.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


20-06-2023

Vandafbrydelse

Vi bliver måske nødt til at lukke for vandet på Kirkevejen, noget af Erikstrupvej og Ågabsvej. Kl. 08.00 - 10.00
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


28-04-2023

Vandafbrydelse

Vi bliver nødt til at lukke for vandet kl. ca. 7.00 i dag fredag på Lærkevej og Skibevejen og noget af Vestre Landevej, da vi har et vandbrud.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen
Østofte-Nørreballe
Vandværk


12-03-2023

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Der serveres øl/vand - kaffe og kage. OBS: Fra kl. 20 er det Østofte Møllelaug, der afholder deres generalforsamling. Med venlig hilsen forman Ebbe Hansen


03-12-2022

Vandafbrydelse

Mandag morgen den 5. december 2022 kl. 01.30 - 03.30 vil der blive lukket for vandet p. g. a. udskiftning af rør på vandværket.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


15-06-2022

Vandafbrydelse

Der vil i dag kl. ca. 13.45 blive lukket for vandet på følgende veje: Havløkkevej - Havløkkegade - Reersnæs Kirkevej og Sørup Hovvej. Det vil tage ca. en times tid. Med venlig hilsen Ebbe Hansen Østofte-Nørreballe Vandværk


14-03-2022

Vandafbrydelse

Vi lukker for vandet på Kristianssædevej, Nørremosevej og Langetvej fra kl. 11.00. Det vil tage mellem en ½ til en hel time. Smeden åbner så hurtigt som muligt.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


27-02-2022

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formand Ebbe Hansen i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand - kaffe og kage. OBS: Fra kl. 20 er det Østofte Møllelaug, der afholder deres generalforsamling . Med venlig hilsen formand Ebbe Hansen


05-10-2021

Vandafbrydelse

Vi er desværre nødt til at lukke for vandet i hele området, da vi har et stort ledningsbrud på Vestre Landevej. Alle mand arbejder hårdt for at udbedre skaden, men der kan godt gå flere timer.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


03-05-2021

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den
1. juni 2021 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formand Ebbe Hansen i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand - kaffe og kage. OBS: Fra kl. 20 er det Østofte Møllelaug, der afholder deres generalforsamling. Med venlig hilsen formand Ebbe Hansen


13-12-2020

Vandafbrydelse

Der vil blive lukket for vandet tirsdag d. 15.12.2020 fra kl. 14 til kl. 16
p. g. a. ændringer af rørene på vandværket i forbindelse med kalkknuseren. Der vil blive åbnet for vandet, når smeden er færdig.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


06-11-2020

Kalkknuser

Vi har d. 29. oktober sat en kalknuser op på vores vandværk. Der er sat 4 stk. klodser på rørene, hvor maskinen sender elektriske impulser igennem, som gør, at kalken ændrer karakter, så den ikke sætter sig fast. Der er stadig den samme mængde kalk i vandet, men det skulle gerne blive lettere at holde rent. Maskinen er på prøve, og det er jeres svar, der afgør, om vi skal købe den. I må gerne vente med svarene til d. 17. - 18. november. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


07-07-2020

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage. OBS: Fra kl. 20 er det Østofte Møllelaug, der har deres generalforsamling. Med venlig hilsen formand Ebbe Hansen.


17-03-2020

Aflysning af generalforsamling

Generalforsamlingen den 17. marts 2020 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus er udskudt indtil videre p.g.a. faren for smitte af Corona virus. Når det hele bliver normalt igen, vil vi komme tilbage med en ny dato. Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


12-02-2020

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage. OBS: Fra kl. 20 er det Østofte Møllelaug, der har deres generalforsamling. Med venlig hilsen formand Ebbe Hansen


13-12-2019

Måleraflæsning

Den årlige vandmåleraflæsning vil blive foretaget tirsdag d. 17. december 2019. Den foregår elektronisk og vil ikke genere forbrugerne. Hvis der bliver vist en alarm ud for enkelte forbrugere. kommer der en henvendelse fra mig. I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Ebbe Hansen.


01-02-2019

Generalforsamling

Østofte-Nørreballe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 19 i Østofte Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Formand Ebbe Hansen


17-12-2018

Måleraflæsning

Den årlige vandmåleraflæsning vil blive foretaget onsdag den 19. december 2018. Den foregår elektronisk og vil ikke genere forbrugerne. Hvis der bliver vist alarmer ud for enkelte forbrugere, kommer der en henvendelse fra mig. I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


29-09-2018

Vandanalyser

Der blev d. 04.09.2018 taget 4 stk vandanalyser, som alle var meget fine. For en sikkerheds skyld tog vi en analyse på vandværket d. 24.09.2018, men den var også meget fin. Nu vil vi efterse membranen, der ligger over rentvandstanken på 250 m3, og evt. lægge en ny.
Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


03-09-2018

Resultater af nye prøver

Der blev taget nye prøver i Møllevænget 29, Østofte Møllevej 265 og Østofte Skole. De var så gode, at kogeanbefaling bortfalder for Møllevænget, Østofte Møllevej 255, 263, 265 og Østofte Skole. I dag vil der blive taget nye prøver, så vi forhåbentlig kan kredse os ind på så lille område som muligt. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


03-09-2018

Kogeanbefaling ophæves

På baggrund af nye analyseresultater har Lolland Kommune i samråd med Styrelsen for patientsikkerhed besluttet at ophæve kogeanbefalingen på vores ledningsnet. Kilden til forureningen er ikke fundet, men der er ingen sundhedsfare forbundet med at drikke vandet. Der er ikke fundet E-coli i de nye analyser, men vi går videre med at opspore, hvor det kan have stammet fra. Så må vi se, hvad de nye analyser udtaget fra Koldingevej, Kristianssædevej og Østofte Gade viser. Med venlig hilsen
Ebbe Hansen


31-08-2018

Vandforurening

Kogeanbefalingen gælder nu kun et delområde: Østofte Møllevej 255 - 277, Møllevænget, Koldingevej, Egemosevej, Kristianssædevej 16-70 og 27-59, Langet Gade 4-6-7-14, Nørremosevej 3-27, Østoftegade 39-61 og 54-74, Skolestræde. Der vil komme en skrivelse i postkassen for dem, det gælder. Med venlig hilsen Ebbe Hansen


29-08-2018

Kogeanbefaling af vandet

Der er fundet 1 E-coli bakterie i en vandanalyse. Det betyder, at vandet skal behandles på følgende måde:
Skal spilkoge i 1 minut, inden det benyttes til drikkebrug og madlavning
Kan benyttes til bruse og karbadning, men der må ikke drikkes af det.
Til tandbørstning skal der bruges kogt vand. Til rensning af åbne sår skal der bruges kogt vand. Det anbefales at vaske op i kogt vand.
Med venlig hilsen Ebbe Hansen Tlf.: 41614957


09-08-2018

Udskiftning af vandmålere

Den 13. august begynder vandværket at udskifte alle sine vandmålere. Det vil fortsætte resten af august og september. Hvis der ikke er nogen hjemme ved de indendørs målere, vil vi lægge en seddel, og forbrugeren kan så ringe tilbage vedr. tidspunktet, hvor vi skal komme. Der kan forekomme kortvarige afbrydelser af vandet .
P.b.v. Ebbe Hansen


07-02-2018

Generalforsamling

Vandværket afholder generalforsamling i Østofte Forsamlingshus tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19. Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være formand Ebbe Hansen i hænde senest 14 dage før. Der serveres øl/vand, kaffe og kage.
P. b. v.
Ebbe Hansen
Formand


Dit vandværk

 

Andelsselskabet

Østofte Nørreballe Vandværk

 
Østofte Gade 29
4951 Nørreballe
Telefon: 41614957
Mail: info@ostoftenorreballe-vand.dk